LNV - Xác định công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngay tại tuyến cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Trạm Y tế xã Thọ Văn – luôn cố gắng làm tốt công tác khám điều trị, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, bên cạnh đó cũng có những đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng Nông thôn...