LNV - Strong Men Plus _ vị thuốc cho hạnh phúc được Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutrilive cho ra đời sau một thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm một cách nghiêm túc trên cơ sở kết hợp hoàn hảo những ưu điểm nổi bật và khắc phục triệt để những nhược điểm, tác dụng phụ của các sản phẩm cùng nhóm trên thị trường....