LNV - Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 61 sản phẩm được chứng nhận Chương trình "Mỗi xã Một sản phẩm" (OCOP) đạt hạng 3 sao; trong đó, 17 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao. Các sản phẩm OCOP không chỉ mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp địa phương mà còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao vị thế cạnh...
LNV - Song song với củng cố và phát triển sản phẩm OCOP, từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội tập trung đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương, tạo điều kiện để các chủ thể mở rộng thị trường tiêu thụ.