LNV - Từ nhiều đời nay, nước mắm đã trở thành gia vị “quốc hồn, quốc túy” là thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Chính thứ gia vị này đã góp phần nâng tầm cho ẩm thực Việt, tất cả được ghi trong thư tịch cổ Việt Nam và trong hồi ký, nhật ký của những người phương Tây từng đến...