LNV - Hình thành từ tập quán sản xuất và trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, những làng nghề ở Bạc Liêu từng tạo được tiếng vang với các địa phương gần xa. Thế nhưng, nhiều làng nghề đã và đang đứng trước nguy cơ mai một vì không thể mang lại cuộc sống ổn định cho người dân. Do đó, phát triển du lịch...
LNV - Dịch Covid-19 khiến các làng nghề truyền thống phải gánh chịu không ít những tác động tiêu cực. Vượt lên khó khăn, nhiều cơ sở sản xuất đã chủ động tiếp cận khách hàng thông qua các sàn thương mại điện tử (TMĐT), mạng xã hội… Đặc biệt, trong xu thế hội nhập quốc tế, TMĐT đã và đang trở thành kênh...