LNV - Theo Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An (Quảng Nam), thành phố Hội An sẽ tổ chức sự kiện “Nét hoa Nghề Hội An”. Sự kiện diễn ra từ ngày 15 đến 17-7 tới tại Công viên Đồng Hiệp trên đường Nguyễn Phúc Chu và một số hoạt động khác tại các làng nghề để giới thiệu...