LNV - Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội và đơn vị phía Canada điều hành dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển, tổ chức Lễ ký kết và khởi động triển khai kế hoạch phối hợp hỗ trợ Hà Nội xây dựng...
LNV - Bộ NN&PTNT cho biết, trong 7 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 58,3 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021.
LNV - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quý I-2022 đạt trên 12,8 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.
LNV - Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, ngành nông nghiệp có thể sẽ đạt và vượt khá xa mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD đặt ra cho năm 2021.
LNV - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản quý I/2021 ước đạt 18,34 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu đạt 7,74 tỷ USD, tăng 44,7%. Giá trị nông, lâm, thủy sản quý I xuất siêu khoảng 2,87 tỷ USD, giảm...
TBV - Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8/2017 ước đạt 3,1 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 đạt 23,66 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.