LNV - Trong 5 năm (2016-2020), được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, hoạt động khuyến công tỉnh Sơn La đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần...
LNV - Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, song Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Khuyến công) luôn làm tốt vai trò thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phát triển. Nổi bật là Trung tâm đã chủ động,...
LNV - Giai đoạn năm 2014-2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang (Khuyến công Bắc Giang) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp của Chính phủ và của tỉnh tới các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu...
LNV - Phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ...
LNV - Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.
LNV - Sau 5 năm triển khai Chương trình khuyến công giai đoạn 2015-2020, với việc hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, liên kết hợp tác… hoạt động khuyến công Quảng Bình góp phần nâng cao giá trị...
LNV - Hiệp hội các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh Quảng Nam hình thành, được kỳ vọng sẽ là nơi tiếp nhận thông tin, đồng thời là cầu nối đưa chính sách khuyến công tới gần hơn với các cơ sở CNNT.
LNV - Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.
LNV - Tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt, triển khai Kế hoạch Khuyến công của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, với tổng kinh phí dự kiến trên 309 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, kinh phí đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.
LNV - Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021- 2025 đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, với nguồn kinh phí hỗ trợ gấp hơn 2 lần so với giai đoạn trước, dự kiến khoảng 62,765 tỷ đồng.
LNV - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện các nội dung nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.
LNV - Những năm qua, hoạt động khuyến công (KC) cả nước nhìn chung đã đạt được những kết quả quan trọng, động viên và huy động được các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất CN – TTCN, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH xây dựng nông thôn mới. Nhận thức...
LNV - Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.
LNV - Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.
LNV - Nhân dịp Xuân mới Tân Sửu 2021, Tạp chí Làng nghề Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương Địa phương để độc giả có cái nhìn tổng quan về kết quả nỗ lực của ngàng công thương trong một năm đầy biến đông vừa qua cũng như chương trình khuyến công quốc gia trong giai...
LNV - Năm 2021, ngành Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch khuyến công, với mục tiêu huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu...
LNV - Nhằm định hướng các hoạt động khuyến công tập trung vào những ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) thế mạnh, chủ lực của địa phương, tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường… tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn...
LNV - Với nhiều giải pháp đồng bộ, hoạt động khuyến công đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt là công nghiệp nông thôn (CNNT).
LNV - Các chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, từng bước góp phần đổi mới công nghệ, cải tiến máy móc thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất cho các...
LNV - Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 của Vĩnh Phúc tập trung khuyến khích, hỗ trợ về tổ chức đào tạo nghề; Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp.