LNV - Sáng 1/8, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Phúc Thọ tổ chức Tuần hàng tư vấn, giới thiệu sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022 từ ngày 30/7/2022 đến ngày 03/8/2022. Sự kiện hướng đến chào mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân nhân huyện kỷ niệm chào mừng 200 năm thành lập huyện Phúc...