LNV – Tính đến thời điểm này, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) có 13 sản phẩm được xếp hạng sao. Nhằm tăng cường quảng bá, nâng tầm thương hiệu sản phẩm, huyện đang thúc đẩy phát triển mô hình du lịch cộng đồng kết hợp với giới thiệu và tiếp thị các sản phẩm OCOP của địa phương.