LNV - Trong những năm gần đây, trồng hoa được xác định là nhóm cây trồng tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hưng Yên trong phát triển nông nghiệp. Hiện nay, diện tích trồng hoa trên địa bàn tỉnh có khoảng 1000ha, trong đó diện tích sản xuất tập trung chiếm khoảng 60 - 70%, còn lại là các diện tích trồng phân tán, sản xuất...