LNV - Nhằm góp phần giảm thiểu rác thải, hỗ trợ loại bỏ nguồn gây ô nhiễm cho môi trường sống, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất đã tổ chức nhiều hoạt động chung tay, góp sức vì môi trường hiệu quả như tạo dựng đoạn đường nở hoa, mô hình phân loại rác thải tại nguồn…