LNV - Hiệp hội Làng nghề Việt Nam luôn xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào xây dựng Hội. Bởi lẽ, tổ chức Hội vững mạnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào số lượng và chất lượng...