LNV - Ngày 29/7/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng cục Thủy sản tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai các quy định mới trong quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường; Bàn giải pháp ổn định sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm...