LNV - Sau khi mở cửa hoạt động trở lại từ 1/02/2022, hệ thống siêu thị, cửa hàng thời trang đã bắt đầu thực hiện Nghị định 15/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 8%. Giảm thuế VAT góp phần giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19...