LNV - Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau cho biết, nguồn lực lao động của tỉnh dồi dào, song trình độ học vấn tay nghề của đa số người lao động còn thấp. Lao động chưa qua đào tạo, lao động thiếu việc làm còn nhiều, đặc biệt là khu vực nông thôn.
LNV - Dân số trong độ tuổi lao động ở khu vực nông thôn của tỉnh chiếm trên 80% tổng số lao động. Ðể góp phần ổn định đời sống dân cư, phát triển KT-XH địa phương, nhất là khu vực nông thôn, vấn đề giải quyết việc làm là yêu cầu cấp thiết. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm tạo việc làm cho lao động...
LNV - Là địa phương có tiềm năng lớn về lao động, những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Sơn Dương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Từ đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.
LNV - Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Hướng Hóa luôn được cấp ủy, chính quyền các ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng, nhằm tạo điều kiện cho lao động nông thôn có cơ hội học nghề; Khuyến khích, động viên sự tham gia của toàn xã hội...
LNV - Bằng nhiều giải pháp thiết thực, những năm gần đây, huyện Nông Cống đang từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
LNV - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện U Minh luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và phát huy hiệu quả.
LNV - Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, giúp cho nhiều lao động nông thôn “ly nông không ly hương”. Nhờ đó chất lượng công tác đào tạo nghề được nâng lên, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%.
LNV - Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020.
TBV - Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có khoảng 29 làng nghề lớn, nhỏ, trong số đó một số làng nghề truyền thống vẫn được duy trì và phát huy giá trị vốn có, tạo nên bản sắc văn hóa riêng biệt cũng như góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động nhàn rỗi ở địa...
TBV - Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 10 làng nghề được công nhận như: nghề đan đát, nghề mộc, nghề rèn, nghề dệt chiếu, nghề làm bún, nghề sản xuất muối… Đây cũng là thế mạnh để Bạc Liêu giải quyết nhiều việc làm và tạo thu nhập cho lao động nông thôn.
TBV - Trong năm 2018 công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, vượt kế hoạch so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự quan tâm của cấp ủy,...
TBV - Những năm gần đây tỉnh Trà Vinh có nhiều nỗ lực đẩy mạnh khôi phục và phát triển làng nghề, để tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đây được xem là một trong những giải pháp có nhiều đóng góp vào công tác dạy nghề, truyền nghề và giải quyết việc làm ở tỉnh Trà Vinh hiện nay.
TBV - Gần 14.000 lao động tỉnh Quảng Bình có việc làm nhờ đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, dịch vụ.
TBV - Xác định công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương. hàng năm huyện Gia Bình đều xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác lao động, giải quyết việc làm và triển khai...
TBV - Xác định công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng. Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành và đoàn thể huyện Ninh Phước luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phư...
TBV - Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang xác định phát triển làng nghề để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ lao động nông nghiệp năng suất thấp, thu nhập thấp sang lao động ngành nghề có năng suất và chất lượng cao. Nhờ vậy, đã tạo việc làm cho nhiều lao động, bộ mặt vùng nông thôn ngày...
TBV - Những năm qua công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và công tác đào tạo nghề của Bến Tre nói riêng đã có bước chuyển biến tích cực. Đội ngũ lao động có tay nghề tăng lên, chất lượng bước đầu đã có sự cải thiện. Đồng thời tỷ lệ học viên sau khi học nghề có việc làm ổn định chiếm tỷ lệ...
TBV - Nhiều năm qua nghề bánh đa, kẹo lạc làng Đông Nhật xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập cạnh tranh ngày càng lớn, làng nghề Đông Nhật cần những bước đi...
TBV - Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ học nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn và các đối tượng chính sách; đồng thời, xây dựng Đề án đào tạo nghề nghiệp cho lao động phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
TBV - Đồng Tháp hiện có 43 làng nghề tiểu thủ công đã được công nhận, trong đó có 25 làng nghề và 18 làng nghề truyền thống, với các sản phẩm khá đa dạng như: đan lát, chế biến lương thực, thực phẩm, trồng hoa kiểng, hàng thủ công mỹ nghệ… với 11.647 lao động tham gia.