LNV - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Huyện này đặt mục tiêu đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” vào cuối...