LNV - Hội chợ tơ lụa quốc tế Ấn Độ lần thứ 11 (11th India International Silk Fair – IISF) được tổ chức bởi Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu tơ lụa Ấn Độ (ISEPC) diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/07/2022 tại The Riviera House, Ambience Golf Drive, DLF Phase 3, Gurugram, Ấn Độ. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã hỗ trợ Đoàn...