LNV - Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương vừa tổ chức lễ công bố Quyết định số 1639/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 10/6/2022 về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An. Đến dự, có ông Phạm Văn Hóa, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cùng...