LNV - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện 698/CĐ-TTg ngày 4/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
LNV - Sáng ngày 21/4, hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (CT MTQG) xây dựng Nông thôn mới và chương trình Giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2021-2025 được tổ chức. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình MTQG dự và...