LNV - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2050”. Chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu bảo đảm 100% dân số được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh, phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, góp phần bảo vệ hệ thống...