LNV - Sau bước chuyển mình từ một thương hiệu thời trang thông thường sang bền vững, mang thương hiệu DOLO men – theo bước doanh nhân. Cherry Ly, Nhà thiết kế tạo mẫu đồ da cao cấp đã linh hoạt, sáng tạo từng bước đưa thương hiệu trẻ và triển vọng Dolo Men đến người tiêu dùng.