LNV - Trong 2 ngày 27 và 28/5, tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, UBND huyện Hoài Ân tổ chức Ngày hội nông sản huyện Hoài Ân lần thứ I – năm 2022, sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá 91 loại sản phẩm nông nghiệp của địa phương và của các đơn vị trong tỉnh Bình Định với 17 gian hàng.