Thứ năm, 01-12-2022 | 09:44GMT+7

Vĩnh Phúc : Huyện Vĩnh Tường đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sự chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Vĩnh Tường đã đề ra kế hoạch chỉ đạo cụ thể, quyết liệt đối với từng địa phương xã, thị trấn trong huyện. Với phương châm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và sức mạnh toàn dân, thực hiện " Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Làm đến đâu chắc đến đó.

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Trưởng phòng NN& PTNT huyện Vĩnh Tường. 

Theo kế hoạch năm 2022 huyện Vĩnh Tường chỉ đạo xây dựng 3 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu và 19 thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Kết quả tính đến 21/10/ 2022, huyện Vĩnh Tường qua kiểm tra đánh giá, trong 3 xã xây dựng NTM nâng cao kết quả cụ thể là, xã Tân Phú đạt 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa hoàn thiện; xã Bình Dương đạt 7/19 tiêu chí, còn 12 tiêu chí chưa hoàn thành; xã Cao Đại đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí đang phấn đấu. Xã  Ngũ Kiên đạt 3/6 tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu đạt tiến độ đề ra trong năm 2022. 
 

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Đối với  19 thôn đăng ký xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đến nay đã có 2 thôn là An Thọ và Thôn Đông của xã Ngũ Kiên đạt 10/10 tiêu chí, 1 thôn đạt 9/10 tiêu chí, 4 thôn đạt 8/10 tiêu chí, 4 thôn đạt 7/10 tiêu chí, 7 thôn đạt 6/10 tiêu chí và 1 thôn đạt 5/10 tiêu chí. Đến các xã trong huyện vào thời điểm này được chứng kiến  sự đổi mới của địa phương từ hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, các khu dân cư ngày càng đàng hoàng to đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng  được nâng cao, càng thấy được hiệu quả tích cực của phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh.  
 

Đường giao thông nội huyện " sáng, xanh, sạch, đẹp".
 
 
 Ông Nguyễn Thanh Bằng, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Huyện Vĩnh Tường cho biết, từ kết quả quá trình xây dựng NTM đạt được nêu trên, đã giúp cho ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Vĩnh Tường đánh giá chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại khách quan, chủ quan trong quá trình triển khai  thực hiện các tiêu chí  NTM tại các địa bàn cụ thể, trên cơ sở đó UBND huyện Vĩnh Tường đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các cơ quan phụ trách tiêu chí của huyện tăng cường bám sát cơ sở, giúp đỡ địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp quyết liệt thực hiện bằng được các chỉ tiêu, tiêu chí, đồng thời  hoàn thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí đã đạt được. UBND huyện giao cho phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh Vĩnh Phúc để tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thôn đạt chuẩn kiểu mẫu năm 2022. Đồng thời huyện cũng đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.
Bài và ảnh Phạm Sơn