Thứ tư, 29-06-2022 | 10:43GMT+7

Tỉnh Long An: Hướng đến nông thôn mới bền vững

LNV - Tỉnh Long An phấn đấu đến cuối năm 2025, có 10 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.
Tỉnh Long An phấn đấu đến cuối năm 2025, có 10 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đã có 108/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Long An cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã có 108/161 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 19 xã NTM nâng cao, huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM, TP. Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Tân Trụ và thị xã Kiến Tường đã được trung ương thẩm định đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ
 
Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên

Qua hơn 10 năm xây dựng NTM, “bộ mặt” nông thôn ở Long An đã khang trang, sạch đẹp; hầu hết các tuyến đường chính, liên ấp, liên xã đều được nhựa hóa, bê tông hóa, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên gấp 3,5 lần so với trước đây.

Có được kết quả này, theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, chỉ có phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, xây dựng NTM mới thực sự thành công. Người dân vừa là chủ thể tham gia, đồng thời là người thụ hưởng chính những thành quả của nông thôn mới, chung tay, góp sức gìn giữ và tiếp tục nâng chất các tiêu chí.

Trong quá trình triển khai, mỗi địa phương đều nhất quán với phương châm: Tạo điều kiện để người dân thực hiện tốt “3 tự”, tự quản, tự bàn bạc và tự quyết định xây dựng NTM ở cơ sở. Chính quyền các cấp xác định “công khai, minh bạch” là cốt lõi

nhằm phát huy tính dân chủ ở cơ sở và luôn tạo điều kiện để người dân có quyền quyết định việc sử dụng, giám sát nguồn vốn do mình đóng góp. Từ đó, người dân mới tích cực tham gia đóng góp xây dựng từng hạng mục của Chương trình xây dựng NTM.

Nhờ cách triển khai hợp lý, đồng bộ, thời gian qua, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, vai trò chủ thể của người dân được phát huy một cách thực chất, góp phần đưa xây dựng NTM của Long An trở thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Chương trình xây dựng NTM đang kéo đời sống người dân nông thôn sát với thành thị. Đặc biệt, địa phương quan tâm tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị. Người dân chọn đầu tư những cây trồng, vật nuôi chủ lực theo hướng giảm giá thành, gắn sản xuất với tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản thông qua việc ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao.

Cần bổ sung thêm chính sách mới

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng NTM từ nay đến năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều chủ trương, chính sách trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 chưa được ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Giai đoạn 2021 - 2025, Long An đặt mục tiêu có 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (chiếm 66,6%) đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; trong đó có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Để tăng tốc xây dựng NTM theo lộ trình đã đề ra, Long An đang tập trung xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để triển khai thực hiện như: Bộ tiêu chí NTM cấp xã (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) và ấp NTM. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế khuyến khích các huyện, xã có kinh tế phát triển hỗ trợ cho các huyện, xã khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM... Đồng thời, tiếp tục chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Song song với các giải pháp nêu trên, theo lãnh đạo địa phương này, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM và NTM nâng cao, tăng cường giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM ở cơ sở là giải pháp rất cần thiết. Ngoài ra, tỉnh Long Anh tiếp tục chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn luôn xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý mà vẫn giữ gìn được nét đẹp, bản sắc nông thôn truyền thống. Có như vậy, đời sống người dân NTM tiếp tục được nâng cao toàn diện cả về vật chất và tinh thần, mỗi làng quê mới thực sự là những nơi đáng sống.

Với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng, tham gia tích cực của người dân, Long An kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu về xây dựng NTM và NTM nâng cao, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc.
Bài và ảnh Thanh Hà