Thứ ba, 26-07-2022 | 14:48GMT+7

Một số nội dung về thông tin và truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

LNV - Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn một số nội dung về thông tin và truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Đơn cử, hướng dẫn nội dung thực hiện phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn gồm:

- Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng (hạ tầng cáp quang, hạ tầng mạng di động thế hệ mới), hạ tầng kết nối Internet vạn vật (IoT).

+ Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng:

Phát triển hạ tầng cáp quang để kết nối tới tất cả các hộ nông dân;

Phủ sóng điện thoại di động thế hệ mới (4G, 5G) tới tất cả khu vực nông thôn.

+ Phát triển hạ tầng kết nối Internet vạn vật (IoT)

Phát triển hạ tầng Internet vạn vật (IoT) trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông thôn thông minh; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp, bảo đảm triển khai hiệu quả, tránh chồng chéo, tận dụng tối đa hạ tầng của các tổ chức, cá nhân đã đầu tư.

- Phát triển các nền tảng số để phục vụ người dân khu vực nông thôn

Phát triển các nền tảng số phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân (thuộc các lĩnh vực liên lạc, mua sắm, giải trí, sức khỏe, học tập, du lịch, đi lại, ăn uống) và các nền tảng số phục vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (thuộc các lĩnh vực thương mại điện tử, vận tải, thanh toán điện tử, hợp đồng điện tử...).

- Các nội dung chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Thông tư 05/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 14/8/2022.
 
Thảo Nguyên