Thứ sáu, 30-09-2022 | 09:33GMT+7

Huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Ninh: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022

LNV - Năm 2022, huyện Hiệp Hòa đặt mục tiêu xây dựng 3 xã Thanh Vân, Đông Lỗ, Mai Trung đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; 13 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, 17 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, hai xã Thanh Vân, Mai Trung đạt 16/19 tiêu chí, xã Đông Lỗ đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 13 thôn đăng ký thôn nông thôn mới cơ bản đã đạt 13/16 tiêu chí, huyện đang chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí: Văn hóa, Cơ sở vật chất văn hóa và Môi trường. Cùng đó, 3 thôn: Thanh Lay, Thanh Phác (xã Thanh Vân), thôn Cẩm Xuyên (xã Xuân Cẩm) cơ bản xong các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn còn lại đều hoàn thành 5/7 tiêu chí, còn 2 tiêu chí Văn hóa và Giao thông.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã bám sát kế hoạch xây dựng nông thôn mới, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; có phương án hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng hoàn thiện các tiêu chí; phấn đấu hoàn thành 100%, trước thời hạn mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.
Tin và ảnh Nguyễn Phương