Thứ ba, 20-07-2021 | 15:20GMT+7

Hà Nội đã huy động 11.464 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

LNV - Chiều 20-7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" (Chương trình số 04) tổ chức giao ban về kết quả thực hiện Chương trình đến hết quý II, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Hội nghị cũng thực hiện việc góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp thành phố Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Quang cảnh hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy.

Chủ trì buổi giao ban có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, công tác tổ chức hội nghị được Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 thực hiện theo đúng yêu cầu về phòng, chống dịch: Tinh giản thành phần dự hội nghị, đại biểu dự họp phải ngồi giãn cách, thực hiện việc đo thân nhiệt và khử khuẩn cho các đại biểu trước khi vào họp theo quy định...

Theo báo cáo của Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới quý II-2021 là 11.464,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố chiếm 43,07%. Đến nay, thành phố có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ báo cáo tại hội nghị.

Với nhiệm vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn: Trong trồng trọt, năng suất lúa xuân năm 2021 trên địa bàn thành phố ước đạt 61,74 tạ/ha, cao hơn năm 2020 (năm 2020 đạt 59,67tạ/ha). Trong chăn nuôi, Hà Nội không có dịch bệnh lớn xảy ra nên đàn vật nuôi tăng nhẹ. Thành phố có 27 nghìn con trâu; 130,4 nghìn con bò; 39,8 triệu con gia cầm; 1,337 triệu con lợn... Đến nay, Hà Nội có 141 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP...

Đối với phát triển kinh tế nông thôn, đến nay, Hà Nội có 1.255 hợp tác xã nông nghiệp (trong đó có 87,4% số hợp tác xã đang hoạt động); 1.558 trang trại; 1.350 làng nghề. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 96,7 nghìn lao động, đạt 60,5% kế hoạch giao trong năm; đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện các văn bản tham mưu thành phố chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...
Theo Hà Nội mới