Thứ ba, 05-01-2021 | 14:06GMT+7

Điện Quan quyết tâm giải “bài toán” môi trường

LNV - Mặc dù không phải tiêu chí đăng ký đạt trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, nhưng cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân xã Điện Quan (Bảo Yên) vẫn quyết tâm giải “bài toán” môi trường với mong muốn đưa tiêu chí này sớm “về đích”.
Đối với tiêu chí môi trường (tiêu chí số 17) trong xây dựng nông thôn mới, xã Điện Quan đã đạt 5/8 chỉ tiêu thành phần, 3 chỉ tiêu thành phần chưa đạt gồm xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn; chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh và đảm bảo “3 sạch”.

Hằng tuần, mỗi thôn bản đều tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm.
 
Lãnh đạo xã Điện Quan cho biết, trong 3 chỉ tiêu thành phần chưa đạt, khó thực hiện nhất là tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, bởi số hộ nghèo, cận nghèo của xã vẫn còn khá cao, xã hiện còn 121 hộ nghèo (chiếm 13,7%), 84 hộ cận nghèo (chiếm 9,5%)… Do đó, ngay từ đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ vật liệu làm nhà vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, xã giao Trạm Y tế xã chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể thực hiện phong trào thi đua “Vệ sinh môi trường nông thôn”, phân công cán bộ phụ trách thôn, bản hướng dẫn, vận động các hộ làm nhà tiêu, chuồng nuôi nhốt gia súc hợp vệ sinh, xây dựng các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, gia đình “5 không, 3 sạch”...

Nhờ đó, tính đến hết tháng 11/2020, xã Điện Quan đã vận động người dân xây mới 36 nhà tiêu hợp vệ sinh, 20 chuồng trại hợp vệ sinh và đào 46 hố thu gom rác thải. 100% hộ trên địa bàn xã được sử dụng nước hợp vệ sinh, 80% hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường…

Để tránh ô nhiễm môi trường, xã Điện Quan đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ trong việc xử lý bao bì, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng bằng cách bỏ vào bể thu gom. Từ năm 2018, mô hình “Thu gom chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật” được tích cực triển khai. Đến nay, xã đã có 11 mô hình tại 9/9 thôn, bản, góp phần khắc phục tình trạng vứt bao bì, chai, lọ đựng thuốc trừ sâu, trừ cỏ bừa bãi. Anh Triệu Văn Ton ở Bản 2 cho biết: Từ khi có mô hình này, trên địa bàn không còn tình trạng người dân đi làm ruộng vứt chai, lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường, bà con gom và để rác đúng nơi quy định.

Xây dựng điểm thu gom chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật.
 
Công tác bảo vệ môi trường cũng lan tỏa sâu rộng. Hằng tuần, mỗi thôn, bản đều tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, cây cỏ ven đường, vệ sinh, thu gom rác, khơi thông cống rãnh. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân, tình trạng vứt rác bừa bãi ra môi trường đã giảm.

Bà Sùng Thị Sua, Phó Bí thư Đảng ủy xã Điện Quan cho biết: Môi trường là tiêu chí khó, phải thực hiện thường xuyên và lâu dài, đặc biệt là phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân. Chính vì vậy, Đảng ủy, UBND xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng và sử dụng nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; từng bước xóa bỏ các hủ tục, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp...

Theo Báo Lào Cai