Thứ năm, 08-12-2022 | 09:53GMT+7

Cà Mau: Rạch Chèo nỗ lực về đích nông thôn mới

LNV - Để về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2021, xã xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành những nội dung, công việc còn lại để đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Là một xã nông nghiệp, cách Trung tâm huyện Phú Tân khoảng 15km, hoạt động sản xuất của người dân chủ yếu là nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, điều kiện kinh tế của Rạch Chèo còn nhiều khó khăn. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Nắm rõ những khó khăn địa phương, lãnh đạo xã xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều phong trào thi đua như: “thực hiện 13 tiêu chí hộ gia đình”, “Nhà sạch, ngõ đẹp”… được phát động sôi nổi ở các ấp. Phong trào Chung sức xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp, khích lệ người dân tham gia thực hiện.
 

Lộ giao thông nông thôn trên địa bàn xã Rạch Chèo

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương. Nhờ đó, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của nhân dân. Qua hơn10 năm triển khai thực hiện, xã Rạch Chèo hiện nay cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Rạch Chèo là xã sớm hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,06%, số hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn 2.258/2.285 hộ, đạt tỷ lệ 98,8% … Điều đáng mừng hơn không phải Rạch Chèo đạt bao nhiêu tiêu chí mà nơi đây xưa kia việc học hành của con em chúng ta vô cùng khó khăn nhưng nay có 03 trường khang trang, cả 03 trường đạt chuẩn Quốc gia. Điều kiện học tập của con em chúng ta, chất lượng dạy và học trong xã được đáp ứng và từng bước được nâng cao. Sự đổi thay vượt bật của xứ sở này, ngày nào đến hôm nay chúng ta thấy rõ qua những công trình được xây dựng để nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, học tập, lao động, sản xuất, đi lại của nhân dân đã chứng minh Rạch Chèo có sự đổi mới đáng kể.

Có được kết quả như hôm nay là sự cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể và nhân dân xã 
Rạch Chèo.

Sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, tổng kinh phí đã thực hiện từ năm 2011 đến năm 2021với số tiền 276 tỷ 142 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 3 tỷ 947 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,4%; Vốn lồng ghép: 106 tỷ 352 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 38,5% (Ngân sách tỉnh: 37 tỷ 356 triệu đồng, ngân sách huyện: 55 tỷ 449 triệu đồng, Ngân sách xã: 13 tỷ 547 triệu đồng); vốn vay tín dụng: 36 tỷ 030 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 13,1%; nhân dân đóng góp: 99 tỷ 934 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 36,2% và vốn khác: 29 tỷ 879 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 10,8%.

Bên cạnh đó, xã sẽ tập trung phát triển sản xuất bền vững, ưu tiên phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, khuyến khích thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Ngoài ra, Rạch Chèo sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của của tỉnh, của huyện theo các chương trình chính sách, cơ chế cho xã xây dựng NTM, đồng thời tăng cường nguồn thu ngân sách xã, chủ động hoàn thiện các nhiệm vụ còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt. 

Hiện xã  Rạch Chèo tiếp tục nâng cao tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao.
Bài, ảnh: Minh Quốc