Thứ ba, 27-09-2022 | 14:55GMT+7

Ba Chẽ - Quảng Ninh: Tăng tốc để về đích Nông thôn mới trong năm 2022

LNV - Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 5/3/2023, huyện Ba Chẽ sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm tra đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đến thời điểm này, huyện Ba Chẽ đang bứt tốc để hoàn thành các tiêu chí nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra.
Nhiều khởi sắc trong phát triển KT-XH

Theo báo cáo của huyện Ba Chẽ, đến trung tuần tháng 9/2022, địa phương đã đạt 6/9 tiêu chí, 28/36 chỉ tiêu, tăng 7 chỉ tiêu so với đầu năm 2022. Đến nay, Ba Chẽ đã giảm được 38 hộ nghèo, đạt 31,7% kế hoạch, phấn đấu giảm 120/195 hộ nghèo trong năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 2%; kết quả giải ngân nguồn vốn ngân sách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 21,4/117 tỷ đồng, đạt 18%.
 

Mô hình chăn nuôi bò thịt của 7 hộ dân thôn Làng Dạ, xã Thanh Lâm ngày càng đem lại hiệu quả kinh tế cao

Từ thực tế cho thấy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang đến nhiều khởi sắc cho sự phát triển KT-XH ở huyện miền núi Ba Chẽ. Với quyết tâm và tinh thần tự lực, tự cường, Ba Chẽ đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 10/2022 hoàn thành 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu, về đích xây dựng nông thôn mới.

Hiện, UBND huyện đã ban hành kế hoạch phân công lập hồ sơ đề nghị công nhận Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong toàn huyện. Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua gắn với trách nhiệm của từng tổ chức đoàn thể. Trong đó, đã thực hiện phân khai nguồn kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng cho các nhiệm vụ xây dựng cổng thôn, mô hình phân loại rác thải, vẽ tranh tường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, trồng cây gỗ lớn phân tán; hỗ trợ xây dựng 99 nhà ở, 86 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng...

Các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai cơ bản hiệu quả những phần việc cụ thể theo nhiệm vụ chuyên biệt; thực hiện hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà cho 204 hộ nghèo, cận nghèo; trồng 7,7ha lim do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ; thực hiện mô hình thắp sáng đường quê tại các thôn Khe Nà (Thanh Sơn), Khe Ốn (Thanh Lâm), Đồng Dằm (Đạp Thanh)...

Cùng với đó, Ba Chẽ đã tập trung vào việc phát huy những tiềm năng sẵn có của địa phương là rừng và đất rừng. Đến nay, huyện đã trồng mới được 3.086/3.300ha, đạt 93,5% kế hoạch, trong đó diện tích rừng gỗ lớn gần 420/510ha, đạt 82,3% kế hoạch. Tính đến đầu tháng 9/2022, tổng diện tích trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa toàn huyện Ba Chẽ đã đạt 1.331ha, trong đó cây gỗ lớn (lim, lát, giổi) đạt 470ha, đạt 92% kế hoạch; cây bản địa (quế, thông) đạt 861ha, đạt 130,5% kế hoạch, cây dược liệu đạt 50,7ha, đạt 70,4% kế hoạch. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã triển khai 5 dự án trồng cây dược liệu với diện tích 22,3ha, tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; tiếp tục duy trì hoạt động 9 hợp tác xã nông nghiệp, phát triển 104 mô hình tiêu biểu, gồm 28 mô hình chăn nuôi và 76 mô hình trồng trọt.

Tăng tốc hoàn thành các tiêu chí

Đối với 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt gồm: Quy hoạch, môi trường, chất lượng môi trường sống, huyện Ba Chẽ đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu về đích trong năm 2022.

Cụ thể, với tiêu chí về môi trường, từ đầu năm đến nay, Phòng TN&MT huyện đã chủ động phối hợp với Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cùng các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập huấn cho người dân. Hiện đã tổ chức được 5 lớp tập huấn, với trên 350 học viên tham gia.
 

Ba Chẽ phát động “Ngày Chủ nhật xanh”, mô hình tuyến đường kiểu mẫu, thi đua xây dựng nông thôn mới tiêu biểu

Huyện cũng triển khai thực hiện phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt, hướng dẫn cho hơn 2.000 lượt nhân dân quy trình xử lý rác thải sinh hoạt thành phân vi sinh tại các hộ gia đình, ra mắt 10 mô hình phân loại rác thải tại gia đình, thuộc các xã Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Sơn, Đồn Đạc và thị trấn Ba Chẽ. Đặc biệt, mô hình "Biến rác thải thành tiền" do hội viên phụ nữ thực hiện tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, hiện đã thực hiện thu gom được hơn 28 tấn chất thải nhựa tái chế.

Đối với 5/13 chỉ tiêu chưa đạt trong nhóm tiêu chí về môi trường, Phòng TN&MT sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các xã, thị trấn duy trì hiệu quả hoạt động “Ngày thứ 7 nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”, mô hình tuyến đường kiểu mẫu, thi đua xây dựng nông thôn mới tiêu biểu... tạo cảnh quan môi trường xã, thôn, khu dân cư. Cùng với đó, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, thực hiện nếp sống, ăn ở hợp vệ sinh, nâng cao tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung.

Đối với tiêu chí về quy hoạch và chất lượng môi trường sống, huyện sẽ tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu tổ chức sản xuất, cảnh quan môi trường, chất lượng môi trường sống, thu nhập, giảm nghèo. Các chỉ tiêu phải gắn chặt với vai trò chủ thể của người dân, đồng thời, lập biểu đồ tiến độ để bám sát việc thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu. Huyện cũng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng, phấn đấu đến 30/10 giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; tập trung chỉ đạo các xã nâng cao chất lượng các tiêu chí: Tổ chức sản xuất phát triển kinh tế nông thôn, y tế, văn hóa, cảnh quan môi trường, chất lượng môi trường sống...

Theo Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ  Vũ Thành Long, để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, Huyện uỷ đã yêu cầu hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở phải trách nhiệm hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, quyết tâm, tự lực, tự cường, bám sát chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đã được phân công đảm nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch được giao. Trong đó, nhìn nhận, đánh giá đúng những mặt tồn tại, hạn chế, vướng mắc, để đề ra kế hoạch cụ thể, chi tiết và có những giải pháp khắc phục phù hợp, kịp thời; phấn đấu hết tháng 10/2022, huyện Ba Chẽ hoàn thành 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu, về đích nông thôn mới.
Trúc Vy T/h