Thứ năm, 08-04-2021 | 10:39GMT+7

Muôn màu sản phẩm OCOP

Chương trình Ocop lan nhanh
Như làn gió mới, bức tranh nhiều màu
Cộng đồng liên kết cùng nhau
Tự tin, sáng tạo làm giàu quê hương
Nâng cao sức mạnh xã, phường
Phát triển nội lực địa phương, vùng miền
Tiềm năng xã hội – thiên nhiên
Sản xuất theo chuỗi gắn liền gia tăng
Lao động sắp xếp cân bằng
Hợp tác, doanh nghiệp lập tăng thêm nhiều
Sản phẩm, dịch vụ bao tiêu
Nhanh, bền, mẫu đẹp có nhiều khách mua
Thủ công mỹ nghệ, thêu thùa
Nông sản, thực phẩm...bốn mùa liên thông
Du lịch trải nghiệm cộng đồng
Khai thác thắng cảnh, nhà nông đua tài
Sản vật nước Việt sánh vai
Gắn sao, xếp hạng thông khai toàn cầu
Nông dân gắn bó bền lâu
Phát triến Ocop làm giàu quê hương.
Trần Đức Năng