Thứ bảy, 11-09-2021 | 14:54GMT+7

Hơn 1.000 sản phầm OCOP được đánh giá cao tại Hà Nội

LNV - Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) của Thành phố Hà Nội sau 02 năm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đã có 1054 sản phẩm được công nhận 3 sao, 4 sao, 5 sao và tiềm năng 5 sao.


Đến nay, qua 02 năm đánh giá từ năm 2019-2020, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP Hà Nội. Ảnh minh họa: LDO.

Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội đã có Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp TP. Hà Nội năm 2020 (đợt 2)

Theo đó, UBND TP. Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp TP. Hà Nội năm 2019 (Đợt 2) với một số nội dung, cụ thể:

Phân hạng đối với 424 sản phẩm từ ba (02) sao trở lên của 96 chủ thể OCOP tham gia Chương trình OCOP TP. Hà Nội năm 2020 (Đợt 2).

Có 3 sản phẩm có tiềm năng đạt 05 sao được đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP Quốc gia đó là: Ống hút rau củ, túi vải đính cườm xách tay, túi sợi đan móc.

Ngoài ra, có 310 sản phẩm đạt hạng 04 sao; có 111 sản phẩm đạt hạng 03 sao.

Về kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định UBND TP. Hà Nội giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND TP trình Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia đối với các sản phẩm tiềm năng đạt 05 sao;

Tổ chức công bố sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm được công nhận theo quy định;

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của nhà nước theo quy định của pháp luật và Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, các chủ thể OCOP có sản phẩm tiền năng đạt 05 sao có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP TP. Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng hợp trình UBND Thành phố báo cáo Trung ương xem xét, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP Quốc gia.

Quyết định nêu rõ các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận 03 và 04 sao có trách nhiệm bảo toàn, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP, duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hằng năm.

Đến nay, qua 02 năm đánh giá từ năm 2019-2020, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP Hà Nội, trong đó có 4 sản phẩm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 5 sao, có 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 1,61%); 731 sản phẩm 4 sao (chiếm 69,36%); 306 sản phẩm 3 sao (chiếm 29,03%).

Trong tổng số 1.054 sản phẩm OCOP Hà Nội, có 691 sản phẩm thực phẩm (chiếm 65,56%), Đồ uống 30 sản phẩm (chiếm 2,85%), Thảo dược 7 sản phẩm (chiếm 0,66%), Vải, may mặc 27 sản phẩm (chiếm 2,56%), sản phẩm lưu niệm, nội thất và trang trí 299 sản phẩm (chiếm 28,37%), của 74 Doanh nghiệp, 82 HTX và 99 Hộ sản xuất kinh doanh, giải quyết tạo việc làm được trên 5.000 lao động khu vực nông thôn.

Quỳnh Chi