Thứ sáu, 24-06-2022 | 14:10GMT+7

Bắc Ninh: Tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đợt 2 năm 2021

LNV - Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đánh giá phân hạng đợt 2 sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2021.

Bắc Ninh: Tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đợt 2 năm 2021. (Ảnh: ST)

Theo báo cáo, năm 2021, toàn tỉnh có 110 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm. Trong đó hội nghị đánh giá đợt 1 đã phân loại, đánh giá 42 sản phẩm. Trong đợt đánh giá lần này có 27 sản phẩm của 11 chủ thể đủ điều kiện, hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh. Kết quả chấm điểm của tiêu ban giúp việc Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh có 7 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao, 22 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Các thành viên Hội đồng thảo luận, xem xét, góp ý hồ sơ cho các sản phẩm với những nội dung như: Tên thương hiệu, mẫu mã bao bì, các thông tin trên bao bì sản phẩm…

Bên cạnh đó, các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá đã làm rõ, bổ sung các tiêu chí chưa đạt. Hội đồng thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định. Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng với chất lượng và yêu cầu đề ra. Kết quả đánh giá phân hạng các sản phẩm được công bố chậm nhất vào cuối tháng 7-2022.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm, Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh, các chủ thể tiếp tục rà soát, phân loại, đánh giá cụ thể hơn đối với từng sản phẩm;  bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng. Trên cơ sở đó, Hội đồng hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để cấp chứng nhận OCOP cho các sản phẩm này chậm nhất vào cuối tháng 7. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng với các chủ thể cần thay đổi tư duy trong triển khai chương trình OCOP tỉnh từ chỗ chỉ chú trọng phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, có sự liên kết giữa các chủ thể trong mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ…nâng cao sức cạnh tranh, tạo dựng đặc trưng sản phẩm vùng miền của Bắc Ninh so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hạ Linh (TH)