Thứ sáu, 05-08-2022 | 10:15GMT+7

Phú Yên: Triển khai Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030

LNV - Dựa theo Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 phê duyệt Đề án khôi phục phát triển một số làng nghề tiểu thủ công nghiệp và du nhập phát triển một số nghề mới gắn với phát triển du lịch với mục tiêu từng giai đoạn như sau:

Làng đan lát Vinh Ba ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên

Giai đoạn 2021-2025: phấn đấu công nhận mới 10 làng nghề; khôi phục, bảo tồn làng nghề có nguy cơ mai một thất truyền cho 10 làng nghề; nâng tỷ lệ lao động trong làng nghề được đào tạo nghề 40%; hình thành ít nhất 12 sản phẩm làng nghề tham gia Chương trình OCOP và được gắn sao; 05 làng nghề xây dựng thương hiệu; nâng thu nhập bình quân của lao động đạt khoảng 07 triệu đồng/người/tháng.

Giai đoạn 2026-2030: phấn đấu công nhận mới 05 làng nghề; khôi phục, bảo tồn làng nghề có nguy cơ mai một thất truyền cho 10 làng nghề; nâng tỷ lệ lao động trong làng nghề được đào tạo nghề 50%; hình thành ít nhất 15 sản phẩm làng nghề tham gia Chương trình OCOP và được gắn sao; 03 làng nghề xây dựng thương hiệu; nâng thu nhập bình quân của lao động đạt khoảng 09 triệu đồng/người/tháng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì tham mưu thực hiện Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề để tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định. Hỗ trợ các cơ sở làng nghề đưa sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm mang tính đặc trưng vào các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại… để phục vụ nhu cầu người dân và du khách./.
Bài, ảnh: NT