Thứ tư, 18-01-2023 | 09:13GMT+7

Năm 2023, ngành khuyến công ưu tiên các đề án điểm, có ngành nghề, địa bàn ưu tiên

LNV - Nhân dịp năm mới Qúy Mão 2022, Tạp chí Làng nghề Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương để thông tin đến bạn đọc hiểu rõ hơn những thành quả của hoạt động khuyến công trong năm 2022 cũng như những chương trình mục tiêu khuyến công trong năm 2023.
 
Phóng viên: Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài và sự suy thoái kinh tế của thế giới, khu vực, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất đều tăng, hoạt động sản xuất công nghiệp khó khăn, chương trình khuyến công đã kịp thời hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả thực hiện các đề án khuyến công năm 2022 tới các cơ sở sản xuất CNNT của các địa phương?

Ông Ngô Quang Trung:  Năm 2022, kinh tế Việt Nam đang hồi phục, chủ yếu nhờ việc triển khai kịp thời quy định “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và áp dụng các chính sách hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Khu vực sản xuất trong nước dần phục hồi tăng trưởng, trong đó các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của chính sách khuyến công, nhiều doanh nghiệp, cơ sở đã đẩy mạnh tái cơ cấu, thay đổi mô hình kinh doanh, phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua các nội dung hoạt động khuyến công để thích nghi với tình hình mới. Hoạt động khuyến công đã góp phần giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn khắc phục dần được khó khăn, xác định hướng đầu tư hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Thực hiện chương trình KCQG năm 2022, tổng kinh phí được phê duyệt là 140.000 triệu đồng/175 đề án. Các đề án được giao kinh phí đã triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ, phù hợp với mục tiêu Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025; tổ chức thực hiện sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng chế độ và đạt hiệu quả cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ về kế hoạch chương trình khuyến công quốc gia năm 2023? Và chương trình khuyến công năm 2023 sẽ ưu tiên cho những lĩnh vực nào, thưa ông?

Ông Ngô Quang Trung:   Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Cục Công Thương địa phương đã có Công văn số 370/CTĐP-QLKC về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023 gửi các địa phương, tổ chức dịch vụ khuyến công trên cả nước. Theo đó, Cục đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị bám sát các quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công, các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính  để xây dựng các nội dung hoạt động KCQG trong năm 2023. 

Để xét chọn các đề án KCQG với tiêu chí chung phù hợp với nguyên tắc lập đề án theo quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BCT, Thông tư số 17/2018/TT-BCT, Thông tư số 28/2018/TT-BTC.  Nội dung hoạt động khuyến công phù hợp quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, Quyết định số 1881/QĐ-TTg, sẽ có tác động khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên phạm vi quốc gia, vùng, địa phương. Tập trung xét chọn các nội dung: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm CNNTTB đạt giải cấp quốc gia, cấp khu vực; chuyển đổi số…

Ưu tiên lựa chọn các đề án điểm, đề án nhóm, đề án có ngành nghề, địa bàn ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về khuyến công. Ưu tiên các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; ưu tiên hỗ trợ phát triển công nghiệp cơ khí; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản xuất các sản phẩm có thị trường xuất khẩu; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động.


Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương (thứ 2 từ trái sang)

Phóng viên: Tạp chí làng nghề Việt Nam là một trong những kênh tuyên truyền về công tác khuyến công, giúp các làng nghề, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt và tham gia tích cực các nội dung hoạt động khuyến công, nhân dịp  đón Xuân Qúy Mão 2023, ông có nhắn gửi gì đến Tạp chí và bạn đọc, làng nghề, nghệ nhân nhân, doanh nghiệp nông thôn dịp Xuân mới?

Ông Ngô Quang Trung:  Những năm vừa qua, việc thông tin tuyên truyền các hoạt động của Chương trình khuyến công quốc gia và địa phương trên Tạp chí làng nghề VN đều chú trọng phổ biến được các hoạt động khuyến công, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân ở các địa phương trong việc phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn. Theo đó, phần nào đã cung cấp được thông tin giúp cộng đồng xã hội nhận thức rõ nét hơn vai trò, tầm quan trọng của hoạt động khuyến công trong việc phát triển công nghiệp ở nông thôn nói riêng và phát triển kinh tế, xã hội trên toàn quốc nói chung.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động khuyến công địa phương phát triển bền vững, ngoài việc Tạp chí cần nâng cao chất lượng về thiết kế, hình thức của Tạp chí, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm thu hút nguồn lực trong nước, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ mạnh dạn đầu tư vào sản xuất công nghiệp, cơ cấu lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó cần thông tin, tuyên truyền được chủ trương, chính sách về phát triển công nghiệp - thương mại địa phương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương; thông tin, phổ biến về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và phản ánh về việc triển khai, thực hiện, kết quả các hoạt động khuyến công ở các địa phương. 

Xin cảm ơn ông!

Thực hiện Đài Thanh