Thứ sáu, 05-08-2022 | 10:50GMT+7

Cả nước đã cấp mới 274 mã số vùng trồng

LNV - Theo Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong tháng 7-2022, cả nước đã cấp mới 274 mã số vùng trồng và 20 mã số cơ sở đóng gói bảo đảm điều kiện kỹ thuật xuất khẩu. Bộ này cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh, kiểm tra việc quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương...

Ảnh minh họa: Internet
 
Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 7-2022, cả nước đã cấp mới 274 mã số vùng trồng và 20 mã số cơ sở đóng gói thạch đen, bưởi, xoài, lúa, khoai lang, thanh long của các địa phương: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bình Thuận, Tiền Giang, bảo đảm điều kiện kỹ thuật xuất khẩu.

Để đẩy mạnh giám sát, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương tăng cường áp dụng công nghệ thông tin quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ xây dựng. Các tỉnh, thành phố cần tổ chức thực hiện công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đúng hướng dẫn. Đặc biệt, cần chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh, kiểm tra việc quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Trước đó, ngày 28/3,  đã ban hành Chỉ thị 1838/CT-BNN-BVTV đề nghị các địa phương, đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu, góp phần đảm bảo công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và góp phần xây dựng nền nông nghiệp chuyên nghiệp, bền vững.

Tại Chỉ thị này, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.