Thứ năm, 04-08-2022 | 11:23GMT+7

Đồng Nai: Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đánh giá nhiệm vụ khuyến công 6 tháng đầu năm 2022

LNV - Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị đánh giá 6 tháng nhiệm vụ khuyến công năm 2022 và triển khai nhiệm vụ hoạt động khuyến công 6 tháng cuối năm 2022 của trung tâm. Tham gia Hội nghị có ông Nguyễn Trí Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo trung tâm; Tổ trưởng của các cộng tác viên khuyến công…

Nội dung được triển khai trong Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động khuyến công trong 6 tháng đầu năm 2022, và triển khai nhiệm vụ hoạt động khuyến công 6 tháng cuối năm 2022; Trao đổi, nắm tình hình triển khai đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công tỉnh Đồng Nai, giai đoạn II (2022 -2025) đã được phê duyệt tại Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 25/8/2020. 
PV