Thứ sáu, 10-03-2023 | 13:38GMT+7

Đắk Nông: Mục tiêu xây dựng 04 đề án khuyến công quốc gia

LNV - Năm 2023, tỉnh Đắk Nông sẽ xây dựng 4 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí thực hiện là 6.698,6 triệu đồng
Trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 3.440 triệu đồng, nguồn huy động từ các cơ sở công nghiệp nông thôn là 3.258,6 triệu đồng; Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 với tổng kinh phí thực hiện là 11.633 triệu đồng, trong đó: kinh phí khuyến công địa phương đề nghị hỗ trợ là 5.667 triệu đồng, kinh phí huy động từ các cơ sở công nghiệp nông thôn là 5.966 triệu đồng để thực hiện 5 nội dung hoạt động khuyến công.
 

Khuyến công Đắk Nông  đầu tư máy móc thiết bị

Mặc dù nguồn kinh phí khuyến công còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được hết nhu cầu phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Song với nguồn kinh phí khuyến công mà các đơn vị được thụ hưởng, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đề ra.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, trong thời gian tới, ngành sẽ ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn khuyến công cho phát triển sản xuất, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngành sẽ hỗ trợ tích cực các cơ sở tham gia các kỳ hội chợ, triển lãm để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến giao thương, kết nối cung-cầu để đưa các sản phẩm đến nhanh với thị trường.

Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư khoảng 71,2 tỷ đồng để tổ chức thực hiện một số nội dung như: đào tạo nghề, truyền nghề cho khoảng 100 lao động tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ xây dựng được 3 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ 57 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất…

Ngành Công Thương sẽ tính toán xây dựng các đề án, cơ chế chính sách để thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Từ đó khuyến khích bà con, cơ sở công nghiệp nông thôn, HTX, hộ kinh doanh cá thể mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm nghiệp.
Lan Phương