Thứ năm, 04-08-2022 | 11:26GMT+7

Bình Thuận: Triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023

LNV - Để giúp cơ sở sản xuất lập đề án đưa vào kế hoạch khuyến công năm 2023 trình các cấp có thầm quyền phê duyệt, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Bình Thuận (Trung tâm) vừa tổ chức làm việc với Hiệp hội thủy sản Bình Thuận và Hiệp hội chế biến nước mắm Bình Thuận. Với nội dung trọng tâm là trao đổi tuyên truyền, phổ biến chính sách khuyến công, các nội dung và định mức hỗ trợ nhằm giúp cho hai Hiệp hội nắm bắt thông tin để thông báo rộng rãi đến các thành viên trong hiệp hội. Qua đó, phối hợp với Trung tâm trong việc xây dựng đề án điểm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm và thủy sản.

Tham gia buổi làm việc, về phía Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại có ông Nguyễn Quốc Huy, Phó giám đốc và đại diện Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp; Về phía Hiệp hội thủy sản có ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch; Về phía Hiệp hội chế biến nước mắm có ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch và các hội viên.

Tại buổi làm việc, các thành viên của 02 hiệp hội đã nắm rõ hơn về các nội dung được hỗ trợ của chính sách khuyến công. Đặc biệt đối với nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đã được các hội viên quan tâm trao đổi và định hướng đăng ký nhu cầu hỗ trợ phù hợp theo kế hoạch phát triển sản xuất của các hội viên. Trên cơ sở các đăng ký nhu cầu hỗ trợ kinh phí khuyến công, Trung tâm đã cung cấp các thông tin cần thiết để phối hợp, hướng dẫn các cơ sở các thủ tục hồ sơ để lập đề án đưa vào kế hoạch khuyến công năm 2023 trình các cấp có thầm quyền phê duyệt.
TH