Thứ tư, 30-03-2022 | 14:35GMT+7

Quảng Bình: Nhân rộng mô hình nuôi ốc hương thương phẩm

LNV - Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) vừa tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ và KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm ốc hương (Babylonia areolata) đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao tại Quảng Bình” trên địa bàn xã Trung Trạch (Bố Trạch).

Sở KH-CN kiểm tra, khảo sát thực tế mô hình nuôi thương phẩm ốc hương tại xã Trung Trạch (Bố Trạch).

Dự án được triển khai trong 3 năm từ 2021-2023, do Công ty cổ phần Phú Thành Đạt chủ trì thực hiện, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là đơn vị chuyển giao ứng dụng công nghệ. 
 
Bắt đầu triển khai từ tháng 5/2021, đến nay, Công ty cổ phần Phú Thành Đạt đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyển giao công nghệ thực hiện chuyển giao quy trình kỹ thuật cho công ty và hộ dân thực hiện dự án, như: Đào tạo kỹ thuật cho 4 kỹ thuật viên; cải tạo ao, lắp đặt hệ thống trang thiết bị, cung cấp nước, cung cấp khí; xử lý nước đầu vào các hệ thống ao nuôi; kỹ thuật vận chuyển ốc giống, kỹ thuật chọn giống, thả giống, chăm sóc và quản lý môi trường và phương pháp phòng trị bệnh cho ốc hương thương phẩm.
 
Dự án cũng đã tiến hành thực hiện 2 mô hình nuôi ốc thương phẩm vụ đầu tiên. Mô hình nuôi tại Công ty cổ phần Phú Thành Đạt với quy mô trên 2ha mặt nước, thả hơn 8 triệu con giống; kết quả ban đầu cho thấy tỷ lệ ốc sống đạt trên 76%, trọng lượng trung bình đạt 140 con/kg, sản lượng đạt hơn 43 tấn. Tại mô hình nuôi ở hộ dân với quy mô 0,5ha, với số lượng thả hơn 2 triệu con giống; kết quả tỷ lệ ốc hương sống đạt trên 76%, trọng lượng trung bình đạt 150 con/kg, sản lượng đạt hơn 10 tấn.
 
Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, đoàn kiểm tra Sở KH-CN đề nghị các đơn vị thực hiện dự án đẩy nhanh việc thực hiện các nội dung còn lại theo đúng tiến độ, như: Bản thuyết minh đã được phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ liên quan; đồng thời, có những đánh giá hiệu quả kinh tế của từng mô hình cụ thể; sớm nhân rộng mô hình, tạo ra sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Bài, ảnh: Hương Trà