Thứ năm, 10-06-2021 | 15:47GMT+7

Về thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

LNV - Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây là một địa danh lịch sử nổi tiếng gắn với nhiều dấu ấn về chặng đường cách mạng đầy hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Khu di tích Tân Trào gồm 12 xã trong khu ATK thuộc hai huyện Sơn Dương và Yên Sơn nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Tuyên Quang. Tổng diện tích tự nhiên của toàn khu là khoảng 560km2, với 18 di tích và cụm di tích tiêu biểu, đã được xếp hạng di tích quốc gia. Trong thời kỳ chống Pháp và Mỹ, nơi đây là một trong những căn cứ hoạt động đầu não của Đảng ta, mang đậm những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Lán Nà Nưa

Điểm dừng du khách khi đến với Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là làng Tân Lập - “vùng lõi” của Khu di tích với lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào... di tích lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ ở và làm việc từ tháng 5 đến tháng 8/1945 để chỉ đạo chuẩn bị tổng khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Tới đây, du khách được nghe những câu chuyện về phong cách giản dị của Bác. Trong chiếc lán đơn sơ được dựng theo kiểu nhà sàn của đồng bào miền núi, Bác đã soạn thảo nhiều văn kiện, chỉ thị, chủ trương... liên quan đến Cách mạng Tháng Tám.
 

Đình Tân Trào

Di tích Đình Tân Trào, nơi đây trong các ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội đã thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch.
 

Cây đa Tân Trào

Cây đa Tân Trào nằm cách đình Tân Trào khoảng 500m về phía đông. Dưới gốc cây đa lịch sử này, chiều ngày 16/8/1945, Việt Nam Giải phóng quân đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân Tân Trào và 60 đại biểu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 và ngay sau đó hành quân về giải phóng Hà Nội.

Ngoài các di tích trên, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào còn có các di tích quan trọng khác như: Cụm di tích Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ, di tích An toàn khu (ATK) Kim Quan, Nha Công an...
 

Cảnh quan môi trường sinh thái vùng căn cứ địa cách mạng (ATK- An toàn khu) Sơn Dương, Tuyên Quang.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào mang ý nghĩa thiết thực, giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Bài, ảnh: Minh Lý