Thứ tư, 22-02-2023 | 09:10GMT+7

Thủ tướng đối thoại với thanh niên về nhân lực trẻ đáp ứng kỷ nguyên 4.0

LNV - Dự kiến "Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023" diễn ra vào ngày 26/3 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0", do Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng ban Ban Tổ chức.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Kế hoạch số 593/KH-BNV về tổ chức "Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023".

Theo đó, dự kiến vào ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong đó điểm cầu trực tiếp tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ (số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội), điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Mục đích của Hội nghị đối thoại là: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối thoại với thanh niên; nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan quyền lợi hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay; phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên.
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử cho người dân (Ảnh: Nguyệt Ánh)

Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề: Việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; chính sách của Nhà nước trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển KT-XH, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0; những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết...

Cũng theo Kế hoạch này, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập Ban Tổ chức Hội nghị đối thoại và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, trong đó Trưởng ban Ban Tổ chức là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; chuẩn bị nội dung, kịch bản điều hành, chương trình Hội nghị đối thoại; chuẩn bị các nhóm câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của thanh niên đảm bảo rõ ràng, chính xác, sát nhu cầu thực tiễn của thanh niên.

Cùng đó, Bộ Nội vụ được giao chủ trì hoặc phối hợp các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, phục vụ Hội nghị đối thoại; tham dự và trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại Hội nghị đối thoại theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì xây dựng phóng sự tổng quan với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0” và các clip minh họa theo nhóm vấn đề đối thoại. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo phân công và bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị.
KTĐT