Thứ năm, 14-07-2022 | 15:27GMT+7

Tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo nghề

LNV - Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức sơ kết 6 tháng công tác đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: ST)

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh, trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: 

(1) Tổng cục đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành đổi mới và phát triển GDNN, xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức làm việc trực tiếp, trực tuyến với các địa phương để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp tháo gỡ, đồng thời chỉ đạo các Vụ, đơn vị thường xuyên nắm bắt vấn đề nóng, phản ánh của báo chí, người dân, địa phương, cơ sở đối với công việc chuyên môn đang triển khai tại cơ quan Tổng cục và hệ thống GDNN để chỉ đạo giải quyết bám sát yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của GDNN.

(2) Theo dõi, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học tập trung và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2022. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các cơ sở GDNN chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh, đào tạo theo hướng mở, linh hoạt kết hợp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo phù hợp trong tình hình mới, như: tư vấn tuyển sinh, tổ chức đào tạo trực tuyến, thực hiện “3 tại chỗ” tại một số trường có ngành/nghề bắt buộc phải thực hành, thực tập trực tiếp…. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GDNN đẩy mạnh hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên năm cuối đi thực hành, thực tập và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo thích ứng với sự tác động của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là việc linh hoạt về quy mô tuyển sinh; chủ động điều chỉnh kế hoạch, tiến độ đào tạo, đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến đối với các nội dung, môn học, mô đun phù hợp; ứng dụng công nghệ số từ khâu tư vấn, tổ chức tuyển sinh, đến quá trình đào tạo, liên kết với doanh nghiệp để bảo đảm việc làm cho người học.

(3) Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách về GDNN đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiện đại và hội nhập quốc tế.

(4) Triển khai rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức mạng lưới cơ sở GDNN công lập thuộc bộ, ngành, địa phương theo lộ trình của Nghị quyết 19-NQ/TW và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai dự án thành lập 3 trung tâm quốc gia thực hành vùng; khảo sát, tiếp nhận các trường thuộc Bộ ngành về Bộ LĐTBXH quản lý.

(5) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở GDNN xây dựng, đề xuất nội dung, phương án, kinh phí, hướng dẫn triển khai thực hiện trong lĩnh vực GDNN thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(6) Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí triển khai công tác truyền thông. Chỉ đạo các địa phương và cơ sở GDNN đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp hỗ trợ cho công tác tuyển sinh, và nâng cao nhận thức của xã hội về GDNN.

(7) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của Tổng cục, thực hiện chuyển đổi số trong GDNN. (8) Tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá mạnh mẽ, phát triển và đổi mới GDNN; chuẩn hóa và phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý các cấp; triển khai thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN lên hạng I đối với nhà giáo trong các cơ sở GDNN công lập; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở GDNN cho cán bộ quản lý GDNN; tiếp tục hoàn thiện công tác chuyên môn về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ cao đẳng, trung cấp; triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số chất lượng đào tạo nghề; tổng hợp đề xuất xây dựng mới và chỉnh sửa tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của các bộ ngành, biên tập tài liệu hướng dẫn xây dựng và sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; triển khai hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục và cả hệ thống GDNN trong 6 tháng đầu năm 2022. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục trong thời gian còn lại của năm 2022, kiên trì, bám sát với mục tiêu chiến lược, kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2022 đã đề ra; tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về GDNN đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiện đại và hội nhập quốc tế; rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN và chuyển giao các trường về Bộ quản lý; hình thành các trường chất lượng cao, tập trung đầu tư, thành lập trung tâm vùng, trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao; đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trọng điểm, nghề được chuyển giao, đào tạo trực tuyến và chuyển đổi số trong GDNN; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; tăng cường gắn kết GDNN với doanh nghiệp, thị trường lao động, hợp tác quốc tế.

Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ đã đóng góp ý kiến hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về GDNN, bồi dưỡng kỹ năng nghề, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động và gắn kết GDNN với thị trường lao động - việc làm, hội nhập quốc tế.

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2022, Tổng cục GDNN xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu,  kiên trì bám sát các mục tiêu; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tuyển sinh, tổ chức đào tạo đã đề ra trong kế hoạch năm 2022, chú trọng các nhiệm vụ sau: (1) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án để bảo đảm tiến độ, tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật về GDNN. (2) Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược GDNN và các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (3) Đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, tháo gỡ khó khăn liên quan vấn đề cơ sở GDNN dạy văn hoá THPT. (4) Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN công lập, có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đào tạo nhân lực chất lượng cao trong đó hình thành các trường chất lượng cao, các trung tâm quốc gia, trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao có tính chất hạt nhân, dẫn dắt, lan tỏa và thực hiện liên kết vùng hiệu quả, phê duyệt sớm các ngành nghề trọng điểm, cơ sở GDNN đào tạo nghề trọng điểm. (5) Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng cho GDNN, chú trọng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; tăng cường gắn kết GDNN với doanh nghiệp, thị trường lao động. (6) Rà soát quy hoạch công chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Tham mưu báo cáo Bộ kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động; sắp xếp, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định.
Thảo Nguyên