Thứ sáu, 12-08-2022 | 14:12GMT+7

Quảng Ninh (Quảng Bình): Giải quyết việc làm cho 1.271 lao động nông thôn

LNV - Thông tin từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương đã giải quyết việc làm cho 1.271 lao động, đạt tỷ lệ 50,84% kế hoạch; trong đó, có 204 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhiều lao động sau khi được tập huấn, đào tạo nghề đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi ong.

Thời gian tới, huyện Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động.
 
Đồng thời, huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động theo nhu cầu của thị trường. Theo kế hoạch đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực huyện Quảng Ninh năm 2022, huyện sẽ mở 43 lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho 1.450 lao động nông thôn với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,2 tỷ đồng.
 
Cùng với đó, huyện khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động vay vốn, phát triển kinh tế và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.
 
Bài, ảnh: L.Chi