Thứ tư, 02-06-2021 | 15:37GMT+7

Quảng Bình: Phấn đấu giải quyết việc làm cho hơn 18.000 lao động

LNV - Xác định đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập sẽ góp phần quan trọng để mọi người dân đều có cơ hội về việc làm, cải thiện kinh tế, đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định. Trong kế hoạch hành động năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động, trong đó tạo việc làm cho 10.000 lao động, tạo thêm việc làm cho 8.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh đến cuối năm 2021 xuống dưới 2,4%.
Tỉnh Quảng Bình xác định đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập sẽ góp phần quan trọng để mọi người dân đều có cơ hội về việc làm, cải thiện kinh tế, đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định. Tuy nhiên, để thực hiện cần phải có thời gian, nhất là trong điều kiện nền kinh tế của đất nước hiện nay đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong kế hoạch hành động năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động, trong đó tạo việc làm cho 10.000 lao động, tạo thêm việc làm cho 8.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh đến cuối năm 2021 xuống dưới 2,4%.

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 10.000 người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo 02%, cận nghèo 03% so với năm 2020…
Công nhân Cty VLXD 1-5 Quảng Bình

Trước đó, năm 2020, UBND tỉnh Quảng Bình giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 36.000 lao động. Từ báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, cho thấy, đã giải quyết việc làm cho 28.900 lao động, đạt 80,3% kế hoạch năm. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 19.122 người, tăng 23,3% so kế hoạch.

Kế hoạch hành động thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021 nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển lĩnh vực lao động. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn về chuyên môn; kiểm tra, đôn đốc cũng như báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác giải quyết việc làm nêu trên. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm năm 2021.

Ngay từ đầu năm ngành LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Bình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021; ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước; ban hành Công văn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện pháp luật về lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Tuyên Hóa; ban hành Quyết định Kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình; cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 01 doanh nghiệp.

Tổ chức tuyên truyền về chính sách lao động, việc làm và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2021 (đặc biệt giảm tỷ lệ cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Nhật Bản…) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm cho 250 người lao động; trả lời kết luận phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; thông báo 06 doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài; chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 08 doanh nghiệp; cấp lại giấy phép lao động cho 05 người lao động nước ngoài,  

Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm thu hút 76 lượt doanh nghiệp tham gia; có 796 lượt lao động được tư vấn tại các phiên giao dịch việc làm, 643 lượt lao động được giới thiệu phỏng vấn trực tiếp, 328 lượt lao động đạt sơ tuyển; giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động: 1.013 lượt người; tiếp nhận 77 đơn vị, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng việc làm với hơn 140 vị trí công việc khác nhau và 928 chỉ tiêu làm việc; tiếp nhận 05 doanh nghiệp xuất khẩu lao động và du học với hơn 100 chỉ tiêu; ban hành Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: 730 người; 27 người được hỗ trợ học nghề; 693 lao động bị thất nghiệp được tư vấn về việc làm và 43 lượt người được giới thiệu việc làm; khai giảng 01 lớp kỹ năng phỏng vấn và thực hành tay nghề tiếng Hàn với 20 người tham gia.
Theo Thu Hương