Thứ năm, 11-03-2021 | 14:39GMT+7

Ninh Thuận đặt mục tiêu tuyển mới đào tạo nghề cho 45.000 lao động

LNV - Giai đoạn 2021-2025, Ninh Thuận đề ra mục tiêu tuyển mới đào tạo nghề cho 45.000 lao động; đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp 6.500 người, đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho 38.500 người.
Để đa dạng hóa ngành nghề đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, Ninh Thuận đã xây dựng danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn gồm 192 nghề, trong đó: 110 nghề nông nghiệp, 9 nghề phi nông nghiệp, 24 nghề thương mại dịch vụ, 14 nghề tiểu thủ công nghiệp, 35 nghề đặc thù.

Bên cạnh đó, tỉnh có 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo 17 nghề ở trình độ cao đẳng, 10 nghề trình độ trung cấp, 187 nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, với quy mô đào tạo nguồn nhân lực khoảng 9.000 người/năm.

Sinh viên Trường cao đẳng Nghề Ninh Thuận thực hành mô hình hệ thống lạnh.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh đã đào tạo nghề cho 35.289 lao động nông thôn với tổng kinh phí trên 61,2 tỷ đồng; 28.743 lao động nông thôn sau học nghề đã có việc làm, đạt 81,45%.

Nhờ xác định được những hình thức đào tạo phù hợp với người lao động nên đa số học viên sau khi học nghề đã có việc làm, biết cách vận dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động.

Một số lao động có tay nghề sau đào tạo còn được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công nghiệp, dịch vụ, được xuất khẩu lao động hoặc chuyển nghề, giúp người lao động nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Đồng thời, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo tại khu vực nông thôn.

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề là cơ hội tốt nhất để mỗi người dân tự tìm kiếm công việc phù hợp

Giai đoạn 2021-2025, Ninh Thuận đề ra mục tiêu tuyển mới đào tạo nghề cho 45.000 lao động; đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp 6.500 người, đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho 38.500 người.

Trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 13.000 người.

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33%.
Bài, ảnh: Nguyễn Thanh