Thứ hai, 25-01-2021 | 14:07GMT+7

Hà Nội: Mục tiêu tạo 160.000 việc làm mới trong năm 2021

LNV - Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu năm 2021 giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn < 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/1/2020 về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu sẽ giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn < 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%.

Để có thể đạt được những mục tiêu trên, UBND TP xây dựng nhiều giải pháp và nhiệm vụ. Cụ thể, thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu công nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.
 
TP Hà Nội đặt mục tiêu sẽ giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động

Đồng thời, UBND TP Hà Nội, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, đồng bộ hóa các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo…

UBND thành phố cũng tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh chương trình đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, đào tạo theo địa chỉ sử dụng để phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn.

Ngoài ra, thành phố còn triển khai thực hiện nhóm giải pháp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm, tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động…
 
Theo Dân trí
qq