Thứ năm, 03-12-2020 | 09:15GMT+7

Cao Bằng: Trên 2.000 người được đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

LNV - Từ đầu năm đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo, giáo dục nghề nghiệp cho trên 2.000 người.

Học sinh Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh học nghề gấp phong bì.

Trong đó, đào tạo trình độ trung cấp 681 học sinh từ năm trước chuyển sang; 527 học sinh tuyển mới; đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo, giáo dục nghề thường xuyên 794 người. Các ngành chức năng đã kiểm tra công tác rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Thành phố và 3 huyện: Bảo Lâm, Thạch An, Trùng Khánh.

Toàn tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền tập huấn một số quy định về pháp luật lao động cho 148 người sử dụng lao động của các đơn vị doanh nghiệp; 2 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 112 người.
Bài và ảnh: L.H