Thứ hai, 11-10-2021 | 09:41GMT+7

Cao Bằng: 9.000 lượt người được tư vấn việc làm, đào tạo nghề

LNV - 9 tháng đầu năm 2021, thông qua các chương trình tư vấn việc làm, đào tạo nghề, toàn tỉnh có trên 9.000 người được tư vấn việc làm, đào tạo nghề và các chính sách về Luật Lao động.

Học viên thực hành nghề sửa chữa điện dân dụng.

Từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm, toàn tỉnh tạo việc làm cho 1.020 lao động; 20 lao động được đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; 390 lao động được cung ứng, giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh.

Tiếp tục duy trì, đào tạo nghề cho 63 học viên trình độ cao đẳng, 1.063 học viên trình độ trung cấp, 257 học viên trình độ sơ cấp từ năm 2020 chuyển sang. Tuyển mới 168 học viên trình độ trung cấp, 3.063 học viên trình độ sơ cấp. Các lớp đào tạo nghề được tổ chức phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, nhu cầu đào tạo nghề của lao động, đáp ứng yêu cầu thị trường tại địa phương, thị trường trong và ngoài nước, góp phần gia tăng chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 34,4%.

Cung ứng thông tin thị trường lao động cho 151 doanh nghiệp; giới thiệu 10 doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến người lao động có nhu cầu.
Minh Lý (TH)